Das Vaterunser nach Wulfila

Atta unsar thu in himinam,
weihnai namo thein.
qimai thiudinassus theins.
wairthai wilja theins,
swe in himina jah ana airthai.
hlaif unsarana thana sinteinan gif uns himma daga.

jah aflet uns thatei skulans sijaima,
swaswe jah weis afletam thaim skulam unsaraim.

jah ni briggais uns in fraistubnjai,
ak lausei uns af thamma ubilin;

unte theina ist thiudangardi
jah mahts jah wulthus in aiwins.
amen.